Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkarov Veľké Zálužie 

0903740983


ZÁLUŽSKÉ VINOBRANIE 2022

Oberačkové slávnosti pre vinohradníkov a vinárov znamenajú najkrajší sviatok v roku. O radosť z úrody sa podelili aj s ostatnými na ZÁLUŽSKOM VINOBRANÍ, ktoré sa konalo za krásneho slnečného dňa v sobotu 10.9.2022 v Areáli športového klubu vo Veľkom Záluží.