Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkarov Veľké Zálužie 

0903740983


VÝSTAVA VÍN 23.4.2022

Výstava vín spojená s verejnou degustáciou.