Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkarov Veľké Zálužie 

0903740983


Výsadba ovocných stromčekov 11.11.2022

V ovocnom sade za základnou školou

Martin k nám do Veľkého Zálužia neprišiel síce na bielom koni, ale v tento pekný novembrový deň sme spolu s Ing. Edom Jakúbekom, predsedom Slovenského zväzu záhradkárov, spoločne vysadili ďalších 30 kusov rôznych druhov ovocných drevín. Jamy pod stromčeky sme už mali pripravené viac ako tri týždne, takže sadenie stromčekov išlo od ruky. Prialo nám nielen počasie, ale aj vedenie obce a vedenie základnej školy. Z okien školy počas prestávok našu prácu sprevádzal džavot a zvedavé otázky detí. Všetkým, ktorí nás podporili či už úsmevom, občerstvením či milým slovom patrí naše poďakovanie.

Výbor ZO SZZ vo Veľkom Záluží