Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkarov Veľké Zálužie 

0903740983


Miestna výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2022

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli exponátmi, prácou a nápadmi, ale aj všetkým, ktorí výstavu navštívili ????
Foto: Cyprián Bíro